ENG  RUS  
 
ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ
 

ZIKA Z-9 (E 6013)

ZIKA Z-4 (E 7018)

 
ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ

ZIKA Z-308 L (E 308L-16)

 
ՄԱՆԳԱՆԻ ՑԱԾՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ, ՌՈՒՏԻԼԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈԴ

ZIKA-11 LMN (E-6013)

 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈԴ

ZIKA Z-113

ZIKA Z-151 (E FeMn A)

 
ՉՈՒԳՈՒՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ

ZIKA Z-NI-55 (E NiFe CI)

ZIKA Z-NI-99 (E Ni CI)

MIG/MAG (CO2) ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԶՈԴՄԱՆ ԼԱՐԵՐ

ZIKA Z-R6 (ER-70S-6)

 
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ, ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ
ZIKA I-200C ZIKA MIG 200 - Inverter
   
ZIKA I-TIG 200 PAC/DC Եռակցման սաղավարտներ
 
© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves