ENG  RUS  
ՀՂԿՈՂ ԽՈԶԱՆԱԿՆԵՐ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ
       

SCG

SCO

SGR

SCR

SGL

SGM

STC

STG

ԿՏՐՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
     

MCT - Ալյումինի

MCZ - Չժանգ. պողպատի

MPT - Պողպատի

ՀՂԿՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
       

RLF

NTL

NTC

RLG

DCO

DLF

DMV

RLP

VDS

VDG

DIB

VDY

DFV

SVK

TDV

VDK

PKF

DRV

PKD

VDZ

SCP

NTA

NTM


ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
     

SWF - Հղկաթղթեր

PAS - Մետաղի հղկող մածուկ

SMC - Ձեռքի խոզանակ

© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves