ENG  RUS  
       
 
Տեխ. նկարագիր

Plasma Cut CEA SHARK 75
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱ-ԱՂԵՂԱՅԻՆ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
   

Arc 303

Տեխ. նկարագիր

 

Arc 503

Տեխ. նկարագիր

 

Arctronic 426

Տեխ. նկարագիր

 
MIG / MAG ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
Տեխ. նկարագիր
   

Smartmig M20

Տեխ. նկարագիր

 

Smartmig T21

Տեխ. նկարագիր

 

Maxi 505

Տեխ. նկարագիր

 
TIG ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

Matrix 2200 AC/DC

Տեխ. նկարագիր

 

Matrix 2700 E

Տեխ. նկարագիր

Matrix 400 AC/DC

Տեխ. նկարագիր

 

AC/DC 260

Տեխ. նկարագիր

 
ԻՆՎԵՐՏՈՐՆԵՐ
 
Տեխ. նկարագիրRainbow 170 HF DC


Տեխ. նկարագիր

 Project 1300
Project 1600
Project 2100


Տեխ. նկարագիր

 
ՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ԿՏՐՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
   

Plasma Cut 40i

Տեխ. նկարագիր

 

Plasma Cut 26i

Տեխ. նկարագիր

 

Plasma Cut 61i

Տեխ. նկարագիր

 

© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves