ENG  RUS  
       
                 
 
     
ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
 

HILCO RED
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCO BASIC SUPER
3.2 x 350 mm, 4.0 x 450 mm
5.0 x 450 mm

HILCO B 12Mo
3.2 x 350 mm

HILCO BASIC
2.5 x 350 mm, 3.2 x 350 mm, 4.0 x 450 mm

HILCO BASIC 55
3.2 x 350 mm, 4.0 x 450 mm

 

ZIKA Z9-25E / AWS - E 6013
2.5, 3.2, 4.0 mm

ZIKA Z4-32E2 / AWS - E 7018
2.5, 3.2 mm

ZIKA Z7-25E2 / AWS - E 7016
2.5, 3.2 mm

 

СПЕЦЭЛЕКТРОД УОНИ - 13 / 55
3.0, 4.0 mm

 
 

СПЕЦЭЛЕКТРОД МР-3  -  3.0, 4.0 mm

СПЕЦЭЛЕКТРОД МР-3С  -  3.0, 4.0 mm

 

 
     
ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
 

HILCHROME 307R
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCHROME 310R
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCHROME 308R
2.0 x 300 mm, 2.5 x 350 mm
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

 

HILCHROME 309R
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCHROME 312R
2.5 x 300 mm, 3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCHROME 316R
4.0 x 350 mm

HILCHROME 600
3.2 x 350 mm

 

ZIKA Z308L-20E5 / AWS - E 208L-16
ZIKA Z308L-25E5 / AWS - E 208L-16
ZIKA Z308L-32E5 / AWS - E 208L-16
ZIKA Z308L-40E5 / AWS - E 208L-16
2.5, 3.2, 3.25, 4.0 mm

ZIKA Z312S-32E5 / AWS - E 312-16
ZIKA Z312S-40E5 / AWS - E 312-16
3.25, 4.0 mm

 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
 

HILCO HARDMELT 600
3.2 x 350 mm, 4.0 x 450 mm
5.0 x 450 mm
HILCHO HARDMELT 645
4.0 x 350 mm

HILCO HARDMELT 638
3.2 x 350 mm, 4.0 x 350 mm

HILCO SUGARHARD
4.0 x 450 mm

 

ZIKA Z151-40E2 / AWS - E FeMn5-A
ZIKA Z151-50E2 / AWS - E FeMn5-A

4.0, 5.0 mm


ZIKA Z123-40E2   4.0 mm

ZIKA Z125-40E2   4.0 mm

ZIKA Z113-32E2
ZIKA Z113-40E2
ZIKA Z113-50E2
3.25, 4.0, 5.0 mm


ZIKA Z114-40E2
4.0 mm

             
     
ՉՈՒԳՈՒՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
 

HILCO NICKEL IRON
2.5 x 350 mm, 3.2 x 350 mm
4.0 x 350 mm

HILCO PURE NICKEL

 

ZIKA ZNI 55-25E5 / AWS - E NiFe-Cl
ZIKA ZNI 55-32E5 / AWS - E NiFe-Cl
ZIKA ZNI 55-40E5 / AWS - E NiFe-Cl
2.5, 3.2, 4.0 mm

ZIKA ZNI 99-32E5 / AWS - E Nl-Cl
ZIKA ZNI 99-405E5 / AWS - E Nl-Cl
3.25, 4.0 mm

 
ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO ALUMINIUM Si5
2.5 x 350 mm, 3.2 x 350 mm
4.0 x 350 mm

HILCO ALUMINIUM Si12

 
ՊՂՆՁԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO BRONSIL
2.5 x 350 mm, 3.2 x 350 mm
4.0 x 450 mm

HILCO BRONZE C
1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm

             
     
ՑԵԼՅՈՒԼՈԶԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO PIPEWELD 6010
2.5 x 350 mm, 3.2 x 350 mm

HILCO PIPEWELD 8010

 
MIG/MAG (CO2) ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԶՈԴՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ

HILCO SG2
0.8 mm, 1.0 mm

HILCO K 60
1.0 mm, 1.2 mm

     

ZIKA Z-R6 (ER-70S-6)

 
MIG/MAG (CO2) ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԶՈԴՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ

HILCO HILCHROME G308L Si
0.8 mm, 1.0 mm

 
MIG/MAG (Argon) ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ

HILCO AL SI 5

HILCO AL MG 5

TIG (ԱՐԳՈՆԻ) LOW-ALLOYED ՊՈՂՊԱՏԻ ԶՈԴՄԱՆ ՁՈՂԵՐ

HILCO FER SG CrMo1
2.4 x 1000 mm

HILCO FER SG 1A
2.4 x 1000 mm, 3.2 x 1000 mm

HILCO FER SG CrMo2
2.5 x 1000 mm

 
TIG (ԱՐԳՈՆԻ) ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԶՈԴՄԱՆ ՁՈՂԵՐ

HILCO HILCHROME W308L
1.6 x 1000 mm, 2.0 x 1000 mm
2.4 x 1000 mm, 3.2 x 1000 mm

HILCO HILCHROME W316L
1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm

HILCO HILCHROME W309L
2.4 x 1000 mm

THERMANIT 2209
2.4 mm

 
TIG (ԱՐԳՈՆԻ) ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ԶՈԴՄԱՆ ՁՈՂԵՐ

HILCO AL Si5
2.0 x 1000 mm, 2.4 x 1000 mm
3.2 x 1000 mm, 4.0 x 1000 mm

HILCO AL Mg5
0.8 mm, 1 mm, 2.4 mm, 3.2 mm

HILCO AL Si 12
3.2 mm

HILCO FLUXCORED AL Si 5
3.0 x 820 mm

TIG (ԱՐԳՈՆԻ) ՎՈԼՖՐԱՄԵ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ (TUNGSTEN)

1.0 x 175 mm, 1.6 x 175 mm, 2.0 x 175 mm, 2.4 x 175 mm

3.2 x 175 mm, 4.0 x 175 mm, 5.0 x 175 mm

 
ԶՈԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՅԾԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽՈՒՄ, ՖԼՅՈՒՍ
  HILCO
ANTISPATTER
WELDAL
ANTISPATTER
(ԻՏԱԼԻԱ)
ՖԼՅՈՒՍ
             
  ZIKA ANTISPATTER
  ԵՌԱԿՑՈՐԴԻ
ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ

ZIKA


© Hilco Armenia. 2008-2018. All Rights Reserves